Appinventor

Mitjançant l’Appinventor podem disposar alhora d’un llenguatge de programació, d’una eina de disseny i d’un entorn de desenvolupament d’aplicacions er a mòbils amb sistema operatiu Androi

App Inventor va ser desenvolupat per Google, però a l’agost de 2012 va ser publicat com a programari lliure sota la llicència Apache 2.0 i el seu desenvolupament es va traspassar a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). El llenguatge de programació que s’usa en App Inventor està clarament inspirat i pren molts elements de Scratch que està sent desenvolupat pel mateix MIT des de fa més de vuit anys. Es programa fent servir blocs de programació d’una manera senzilla.

Permet executar les aplicacions en un emulador.

http://appinventor.mit.edu

Clica el botó superior dret: Create apps!

Per poder treballar amb l’App Inventor s’ha de tenir un compte de correu de Gmail.

Ves a projectes/començar un nou projecte.

Veuràs el següent entorn de treball 

app2

D’esquerra a dreta:

Paleta:tots els elements que es poden inserir a l’aplicació. A Medios hi ha una gravadora. un càmera…a Sensors hi ha un acceleròmetre, un lector de codi de barres, un sensor de proximitat…

Visorpot estar en mode:

Disenyador: aparença visual qie tendrà el mòbil

Bloques: apareix el programaque estam fent

Components: Mostra la llista de components que utilitzam en el projecte

Media: Conté les imatges i sons disponibles per al projecte.

Propietats:Apareixen totes les propietats del component que tenim seleccionat.

ACTIVITAT1

Dissenya una app senzilla: a partir d’una imatge que es visualitzarà a la pantalla del mòbil, quan es mogui el dispositiu mòbil s’emetrà un so.

 1. Ves a Paleta i arrossega al visor: una imatge, un so i l’acceleròmetre
 2. Des de l’apartat Media puja els arxius que necessites: una imatge i un so (assegura’t que el so és en .mp3).
 3. Ves a la zona de Components i amb la imatge seleccionada, des de la zona Propietats selecciona la imatge que has triat i ajusta-li automàticament l’amplada i l’alçada.
 4. Seleciona el botó de Blocs. T’ha de quedar d’aquesta manera:app1
 5. Ves a Generar/ App (Guardar archivo.apk en mi ordenador)
 6. Així crees un arxiu a l’ordinador.
 7. Connecta el mòbil a l’ordinador amb el carregador.
 8. Copia l’arxiu al mòbil.
 9. Instal·la el programa al mòbil.
 10.  Ja el pots fer funcionar

 

 

ACTIVITAT 2

Dissenya una aplicació en la qual es puguin dibuixar línies i esborrar-les després, sobre una imatge a la pantalla tàctil del dispositiu mòbil.

 1. Ves a Paleta i arrossega al visor: una imatge, un llenç, una etiqueta i un botó.
 2. Defineix les propietats de cada element, seleccionant-los prèviament perquè apareguin a la zona de Propiedades

instrucc3. Selecciona l’editor de blocs

blocs

4. Ves a Generar/ App (Guardar archivo.apk en mi ordenador)

Així crees un arxiu a l’ordinador

5. Connecta el mòbil a l’ordinador amb el carregador.

6. Copia l’arxiu al mòbil

7. Instal·la el programa al mòbil

8. Ja el pots fer funcionar

ACTIVITAT 3

Crea la teva pròpia aplicació d’app inventor.

Pots agafar idees d’Internet.

http://kio4.com/appinventor/

Quan hagis comprovat que l’aplicació funciona, envia-la per correu a la professora.